The Oxa Project

Zde se nacházíte: Na čem pracujeme právě teď?

Tým Oxa intenzivně pracuje na dokončení rukopisu přehledného článku o výsledcích dvou výzkumných sezón 2013 a 2014. Plánované odevzdání rukopisu je v září 2016 do časopisu Památky archeologické. Článek je anglicky vzhledem k ojedinělosti a důležitosti tématu.