The Oxa Project

Zde se nacházíte: Co děláme a proč?

Region našeho zájmu vrcholek Oxa a dolina Kalos Lakkos je velmi specifický po mnoha stránkách. Již raně novověcí cestovatelé zmiňují lokalitu jako osídlenou v minulosti. Ještě před pár stovkami let byla z pobřeží viditelná věž. Osídlení bylo připisováno Osmanům nebo Benátčanům. Badatelé 20. století (A. Evans a J. Pendlebury) věděli, že na lokalitě existuje i minojské osídlení. Lokalita Oxa se dostala do katalogu K. Nowického (2000, Defensible Sites in Crete: C. 1200–800 B.C.; LM IIIB-IIIC through Early Geometric. ) jako jedno z tzv. refugiálních post-minojských sídlišť. Nowicki ve své práci rovněž informuje, že na lokalitě zachytil velmi intenzivní osídlení z doby byzantské.

Tyto informace se staly podnětem pro bližší prozkoumání lokality v rámci menšího projektu, který se soustřeďuje na vyhledávání lokalit 8. – 10. století n. l. na Krétě. V této době bylo vysídleno pobřeží ostrova patrně jako reakce na útoky Arabů, kterým se na počátku 9. století (820 – 829) podařilo Krétu ovládnout a ta se stala (podobně jako Sicílie) součástí Arabského chalífátu (do r. 961). Cílem našeho projektu v letech 2013 – 2014 bylo ověřit datování byzantského osídlení, dohledat ostatní sídelní fáze, provést environmentální průzkum, ale také zmapovat osídlení a přírodní podmínky přilehlého údolí/doliny Kalos Lakkos.